Dostarczamy produkty i części zamienne do chłodnictwa, klimatyzacji i AGD

Jesteśmy firmą, która na rynku działa od 2004r. Specjalizujemy się w zakresie kompleksowej sprzedaży, doradctwa oraz zaopatrzenia wszelkiego rodzaju produktów z branży chłodnictwa, klimatyzacji budowlanej, samochodowej, wentylacji, części do AGD oraz gotowych wyrobów firmy Zelmer.


Stale współpracujemy z kilkudziesięcioma największymi producentami oraz importerami produktów z wyżej wymienionych branż.

Jesteśmy firmą, która dynamicznie się rozwija, która ciągle poszukuje nowych rozwiązań oraz nowych importerów, po to, aby nasi klienci otrzymali produkt jak najwyższej jakości.

Kapitałem z którego jesteśmy dumni jest nasza zdobyta przez długie lata wiedza, doświadczenie oraz baza około kilkuset współpracowników zarówno z Polski jak i z Europy. Silny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do każdego z naszych klientów. Uważamy, iż właśnie w tym aspekcie tkwi gwarancja sukcesu.

My swoją wartość znamy, teraz czas na to, aby Państwo odkryli prawdziwą wartość profesjonalizmu!

Z poważaniem
PROmaster

REGULAMIN ZAKUPÓW !

 1. Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach współpracy dotyczą wszystkich umów zawartych między osobą składającą zamówienie zwaną dalej Kupującym, a Promaster z siedzibą Trzciniec 20a, 21-100 Lubartów NIP 714-188-72-91 zwanej dalej Sprzedającym i mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez upoważnionych pracowników klienta i Promaster.
 2. Po założeniu konta w systemie zamówień internetowych na stronie www.promaster.pl, kupujący otrzymuje dostęp do cen detalicznych zawartych w cenniku Sprzedającego.
 3. Kupujący, którzy chcą uzyskać dostęp do cen instalatorskich proszeni są o kontakt z naszą firmą oraz o dostarczane aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy. Dla kontrahentów którzy dokonują regularnych i hurtowych zakupów oferujemy atrakcyjny system rabatowy oraz indywidualnie negocjowane ceny.
 4. Oferta i ceny zawarte na stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 KC natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 5. Firma Promaster stara się utrzymać niezmienny poziom cen, jednak ze względu na zmiany kursu walut, przepisów podatkowych oraz cen surowców na rynkach światowych, ceny zawarte w katalogu należy traktować jako orientacyjne. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez Promaster na stronie internetowej www.promaster.pl w dniu wysyłki towaru lub cena uzgodniona pisemnie z naszym pracownikiem. W przypadku przedpłaty dokonanej na zakup danego towaru obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma.
  Ceny na stronie www.promaster.pl są cenami netto i nie zawierają kosztów transportu.
 6. Promaster przyjmuje zamówienia składane w dowolny sposób: telefonicznie, listownie, faksem, na e-mail, osobiście. Bardzo wygodną formą zamawiania jest korzystanie z naszego systemu sprzedaży w Internecie www.promaster.pl. Złożenie zamówienia przez kupującego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 7. Wysyłki:
  7.1 Wysyłki firmą DPD

 

Paczka zwykła (brutto)

Paczka Pobraniowa (brutto)

0-3kg

18pln

23pln

3-5kg

19pln

24pln

5-10kg

20pln

25pln

10-20kg

21pln

27pln

20-31,5kg

23pln

29pln

31,5-50kg

53pln

59pln

PACZKI POWYŻEJ OSTATNIEGO PRZEDZIAŁU WYSYŁANE SĄ FIRMĄ PKS. CENA PACZKI JEST USTALANA INDYWIDUALNIE PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM!

 1. Procedura reklamacyjna:
  • Wszelkie uwagi dotyczące jakości sprzedawanych przez nas produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, prosimy zgłaszać w formie pisemnej do naszej firmy.
  • Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Po otrzymaniu paczki ze zwróconym towarem, badamy zasadność danej reklamacji i w przypadku jej uznania, odsyłamy pieniądze przekazem pocztowym lub przelewem bankowym. Prosimy pamiętać, by wraz z przesyłką reklamacyjną dostarczyć nam dokładny opis przyczyn reklamacji oraz kopię dokumentu zakupu.
  • Reklamacje ilościowe prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
  • Jeśli przesyłka dotarła do Państwa w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne podczas transportu, należy, w obecności kuriera, dokonać jej sprawdzenia i napisać protokół opisujący zniszczenia. Taki protokół podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę reklamacji.
  • Odpowiedzialność Sprzedającego za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
 2. Płatności
  • Standardową formą płatności stosowaną przez naszą firmę jest pobranie przy odbiorze paczki, przelew bankowy lub płatność gotówką w siedzibie firmy. Każdy z naszych Klientów ma możliwość negocjowania warunków zapłaty. Forma płatności zależy od wielkości i regularności Państwa zakupów w naszej firmie. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy o kontakt z naszą firmą.
  • Klienci rozliczający się z nami na zasadach odroczonego terminu płatności proszeni są o dostarczane aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy.
  • W sytuacji, gdy Państwa przelew nastąpi w znacznie późniejszym terminie niż ten zaznaczony w dokumencie sprzedaży, będziemy niestety zmuszeni naliczyć zgodne z prawem odsetki karne.
  • Zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen. W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między Sprzedającym a Kupującym, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie edycji serwisu internetowego i błędy w załączonej w internecie dokumentacji technicznej. Zastrzegamy sobie także możliwość dostarczenia towarów o innych parametrach niż te zawarte w katalogu, dlatego po otrzymaniu od nas towaru prosimy o sprawdzenie, czy jego właściwości nie odbiegają od Państwa wymagań. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Po stronie kupującego leży dochowanie troski o prawidłowe używanie i zastosowanie zakupionych towarów.
 5. Sprzedający jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych w katalogu i na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, formy graficznej, sposobu prezentacji, dlatego prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania zgody na ich ewentualne kopiowanie.